Engageret, energisk og erfaren

Byrådsmedlem Ulrik Hyldgaard (V), formand Byplanudvalget, Herning Kommune

Genvælg Ulrik Hyldgaard til byrådet 16. november

20 års byrådsarbejde giver en masse erfaring, den vil jeg rigtig gerne sætte i spil for fortsat at udvikle Herning.

Jeg arbejder med hverdagspolitik. Alt det der betyder noget for os i hverdagen.

Jeg arbejder for gode forhold for vores børn og unge både hos dagplejeren, i vuggestuen, i børnehaven og i skolen. Vores børn skal have det godt i hverdagen.

Vores ældre har arbejdet et langt liv og fortjener en god hverdag i deres alderdom. Det arbejder jeg for at sikre, så alle der har brug for hjælp også får hjælp til at få hverdagen til at fungere.

Børn og voksne har brug for at mødes og være aktive sammen i hverdagen. Derfor arbejder jeg for gode idræts- og fritidsaktiviteter, ikke mindst kan vi stadig gøre meget for bedre udendørs idræts- og friluftsaktiviteter.

Jeg bliver faktisk ret stolt, når jeg ser tilbage på udviklingen af Herning i de seneste år, hvor jeg har været formand for byplanudvalget. Her har jeg været med til at arbejde for forskønnelse af vores byer, mere natur, mere grøn energi og masser af tiltag for at vi også som kommune bidrager med mere bæredygtige løsninger i hverdagen. Det er vigtigt vi går foran, som vi også har gjort med platning af meget mere skov, indkøb af el-busser, el-skraldebiler, hybridbiler i hjemmeplejen, og fokus på at bygge bæredygtige, klima rigtige kommunale byggerier med mere.

Der er stadig mange projekter, der skal følges til dørs, og som jeg med engagement, energi og erfaring gerne vil være med til at realisere. Derfor stiller jeg op til en periode mere i byrådet i Herning. Jeg har brug for din hjælp og håber på dit kryds den 16. november. Fordi hverdagen er så vigtig.