Ulrik Hyldgaard - Herning byråd

Ulrik Hyldgaard - Byrådsmedlem og kandidat til det kommende valg til Herning byråd.

Energisk, engageret og erfaren

Velkommen til min hjemmeside. Her kan du følge nogle af de ting jeg arbejder med politisk, mine politiske hjertesager, og du kan følge min valgkamp frem mod kommunalvalget 21. november 2017.

Mine ambitioner i det politiske arbejde er fortsat at holde vores Herning i front på udvikling og dynamik. Et erhvervsliv med dynamik og rammer til at udvikle sig, er efter min mening et af de vigtigste områder at satse på. Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at Herning er med i top blandt de kommuner der sikrer den bedste service til erhvervslivet. Et stærkt erhvervsliv giver styrket beskæftigelse og deraf indtægter. Det er indtægter til kommunen, der sikrer at vi kan give vores børn de bedste opvækstmuligheder, og at vi kan tage os godt af de ældre, der har været med til at skabe det, som vi alle nyder godt af i dag.  

Vores kommune har klaret sig rigtig godt de seneste år. Vi er kommet stærkt ud på den anden side af finanskrisen. Vi har vækst og udvikling på mange fronter.

Jeg er stolt over at have været med til at sikre i tusindvis af arbejdspladser rundt om i kommunen. Dette blandt andet gennem mange udviklingstiltag vi har sat i søen. Det er utroligt vigtigt, at vi som kommune er aktive og presser på for at få tingene til at ske.

Særlig stolt er jeg, når jeg ser tilbage på den indsats vi har lagt i udviklingen af Herning midtby. En bevidst satsning på at skabe liv og miljø, har haft en positiv påvirkning på handelslivet. I dag har vi en pulserende midtby med en renoveret gågade, et bibliotek der skaber trafik, nye boliger og en lang række positive effekter af en bevidst satsning på at skabe en levende by, som vi alle kan være stolte af, og alle glæder os over at besøge. En levende by er en spændende by.

I Herning skal vi fortsat holde dampen oppe, og sætte nye ting i gang.  Jeg håber meget at jeg får mulighed for, også i de kommende år, at fortsætte det arbejde jeg har stået for i Herning byråd. Det er bl.a.:

Økonomisk ansvarlighed, der sikrer at vi kan fastholde en god service til vore børn og ældre, og plads i økonomien til fortsat  at kunne investere i udviklingen af Herning.   


Som formand for Byplanudvalget har jeg haft mulighed for at præge udviklingen, og det ikke kun i Herning midtby. I min periode som formand har jeg haft et stort fokus på at få lavet udviklingsplaner for vores større omegnsbyer, forstæder og landsbyer. Vi har taget nogle væsentlige skridt med forskønnelse af vores byer. Jeg går til valg på at fortsætte og intensivere arbejdet med at skabe hyggelige miljøer og trygge rammer, der hvor rigtig mange af os har vores hjem. Der hvor vi ikke bare bor, men der hvor vi lever! Det er der vi har vores trygge hverdag. Der hvor vi godt må blive lidt ekstra stolte om hjertet, når vi efter en arbejdsdag vender hjem. Derfor er en af mine hjertesager i den kommende periode, at vi også i de kommende fire år afsætter midler til at arbejde videre med det, vi har fået sat i gang. Vi skal skabe endnu mere liv, miljø og forskønnelse af vores omegnsbyer, forstæder og landsbyer.


Det er vigtigt for mig, at vi i har en stærk og velfungerende hovedby i Herning, men vores landsbyer og omegnsbyer er en væsentlig del af den positive udvikling. Vi skal sikre at vi som kommune har et højt attraktivitetsniveau, så vi i Herning Kommune fastholder os på posten som Vestjyllands hovedstad.

Mine udvalg

Ved seneste valg i november 2013 fik jeg et rigtig godt valg med 624 personlige stemmer. Det var grundlaget for, at jeg kunne forfølge mine store politiske interesser i byrådsarbejdet, og ved konstitueringen fik mulighed for at få formandsposten i Byplanudvalget. Desuden sidder jeg fortsat som udvalgsmedlem i Børne- & familieudvalget. De personlige stemmer er en afgørende faktor for de muligheder man efterfølgende får. Derfor er det vigtigt at stemme personligt ved KV17. Jeg håber selvfølgelig på din personlige stemme, så jeg får mulighed for at fortsætte arbejdet med mine hjertesager. For at fortsætte det engagerede arbejde, bruge min energi og erfaring for udviklingen af vores Herning Kommune.