Ulrik Hyldgaard - Herning byråd

Ulrik Hyldgaard - Byrådsmedlem og kandidat til det kommende valg til Herning byråd.

Energisk, engageret og erfaren

Velkommen til min hjemmeside. Her kan du følge nogle af de ting jeg arbejder med politisk. Du kan læse om mine politiske hjertesager, og du kan følge min valgkamp frem mod kommunalvalget 21. november 2017.

16 år i byrådsarbejde giver en masse erfaringer, den vil jeg rigtig gerne sætte i spil for fortsat at udvikle Herning.  

God kerneservice er højt prioriteret på min dagsorden. Vi skal sikre en god kommunal service i dagtilbud, skoler og på ældreområdet. Projekter som renovering og udbygning af Lind Skole, Vestervangskolen, Herningsholm og Brændgård er gode eksempler på de resultater jeg har sikret. Ligesom ny daginstitution ved Brændgård også er et af de resultater jeg er stolt af i den seneste byrådsperiode.

Hernings ældrecentre og aktivitetscentre har fået et løft, og senest har vi med beslutningen om at få maden produceret ude på centrene sikret kvalitetsløft i hverdagen for de ældste borgere i Herning.

Særlig stolt er jeg, når jeg ser tilbage på udviklingen af Herning midtby. Den bevidste satsning jeg som formand for byplanudvalget har stået i spidsen for, der skal skabe liv og miljø, har haft en positiv påvirkning på byens liv. I dag har vi en pulserende og levende midtby.

Som formand for Byplanudvalget har jeg haft mulighed for at præge udviklingen, og det ikke kun i Herning midtby. I min periode som formand har jeg haft et stort fokus på at få lavet udviklingsplaner for vores større omegnsbyer, forstæder og landsbyer. Vi har taget nogle væsentlige skridt med forskønnelse af vores byer. Jeg går til valg på at fortsætte og intensivere arbejdet med at skabe hyggelige miljøer og trygge rammer, der hvor rigtig mange af os har vores hjem. Der hvor vi ikke bare bor, men der hvor vi lever!

Det er der vi har vores trygge hverdag. Der hvor vi godt må blive lidt ekstra stolte om hjertet, når vi efter en arbejdsdag vender hjem. Derfor er en af mine hjertesager i den kommende periode, at vi også i de kommende fire år afsætter midler til at arbejde videre med det, vi har fået sat i gang. Vi skal skabe endnu mere liv, miljø og forskønnelse af vores omegnsbyer, forstæder og landsbyer.    

Det er vigtigt for mig, at vi i har en stærk og velfungerende hovedby i Herning, men vores landsbyer og omegnsbyer er en væsentlig del af den positive udvikling. Vi skal sikre, at vi som kommune har et højt attraktivitetsniveau, så vi i Herning Kommune fastholder os på posten som Vestjyllands hovedstad.

Der er stadig mange projekter, der skal følges til dørs, og som jeg med engagement, energi og erfaring gerne vil være med til at realisere. 

Ved at genvælge mig den 21. november, får du en ildsjæl i byrådet, der vil arbejde engageret for det Herning, og den kommune vi holder af.         

Mine udvalg

Ved seneste valg i november 2013 fik jeg et rigtig godt valg med 624 personlige stemmer. Det var grundlaget for, at jeg kunne forfølge mine store politiske interesser i byrådsarbejdet, og ved konstitueringen fik mulighed for at få formandsposten i Byplanudvalget. Desuden sidder jeg fortsat som udvalgsmedlem i Børne- & familieudvalget. De personlige stemmer er en afgørende faktor for de muligheder man efterfølgende får. Derfor er det vigtigt at stemme personligt ved KV17. Jeg håber selvfølgelig på din personlige stemme, så jeg får mulighed for at fortsætte arbejdet med mine hjertesager. For at fortsætte det engagerede arbejde, bruge min energi og erfaring for udviklingen af vores Herning Kommune.